เร่งสร้างสกายวอล์คชมแม่น้ำสองสี อ.เชียงคาน

เร่งสร้างสกายวอล์คชมแม่น้ำสองสี อ.เชียงคาน

โครงการ ก่อสร้างทางเดินสกายวอล์ค และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระใหญ่ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ อ.เชียงคาน คืบหน้าแล้ว 10.48 คาดเปิดให้เที่ยวได้หนาวนี้

จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.10 น.

นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เปิดเผยว่าจังหวัดมีโครงการ ก่อสร้างทางเดินสกายวอล์ค และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระใหญ่ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า“พระใหญ่ภูคกงิ้ว”แห่งวัดปากน้ำ-เหือง องค์พระมีความสูง 19 เมตร และมีฐานกว้าง 7.2 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ใช้งบประมาณ 28,698,000.00 บาท สำหรับรายละเอียดของการใช้งบประมาณ ก่อสร้างสกายวอล์ค 23.6 ล้านบาทประกอบด้วย โครงสร้าง 5.5 ล้านบาท ทางเดินกระจก 12.2 ล้านบาท ผนังกระจก 5.9 ล้านบาท พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบองค์พระใหญ่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารรักษาความปลอดภัย ซุ้มจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ห้องน้ำ และพื้นที่จอดรถ 5.09 ล้านบาท

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดโครงสร้างก่อสร้างสกายวอล์ค จะจัดทำทางเดินที่บริเวณทางเดินที่ยื่นออกไปมีความยาว 25 เมตร ทางเดินกว้าง 2 เมตร ส่วนบริเวณทางเดินกระจกมีความยาว 40 เมตร มีความสูง 90 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้ 500 ตัน ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้า ผลงานรวมร้อยละ 10.48 ทั้งนี้สัญญาดำเนินโครงการดำเนินการเริ่ม ก่อสร้างมาตั้งแต่ 14 มิ.ย. 61 – สิ้นสุดสัญญา 6 ต.ค 62 ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน โดยผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนท์ ธนวัฒน์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไว

ทั้งนี้“พระใหญ่ภูคกงิ้ว”แห่งวัดปากน้ำ-เหือง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอร่าม หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมกับเรซิ่น จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นผืนดินแห่งแรกของอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยมี “แม่น้ำเหือง” แม่น้ำอีกสายที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง สปป.ลาว กับไทย ซึ่งตรงบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนั้นจะเห็นเป็นแม่น้ำสอง สี เพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี้มีสีเข้ม-อ่อนต่างกันอย่างชัดเจนเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงในมุมสูง อีก
ทั้งยังเป็นจุดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กำลังจะลาลับเหลี่ยมเขาไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีผ่านมาโครงการฯได้ถูกขยายเวลาออกมา เนื่องจากหาตัวผู้รับจ้างงานไม่ได้ เพราะเป็นงานก่อสร้างที่มีความยากในเชิงเทคนิค ส่วนวันเวลาการเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมคาดว่าจะต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวปี 62 นี้ … อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/economic/694904