ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] A1 : หน่วยงาน/กลุ่มใด ควรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและบริหารจัดการท่องเที่ยว sky walk ท่าดีหมี  

Page 1 / 1427
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 5:01 pm  

A1 : หน่วยงาน/กลุ่มใด ควรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและบริหารจัดการท่องเที่ยว sky walk ท่าดีหมี

This topic was modified 2 ปี ago by admin

ReplyQuote
 guest
(@guest)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
19/06/2019 11:08 pm  

คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมเยอะๆ 


ReplyQuote
 guest01
(@guest01)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 4
19/06/2019 11:09 pm  

ชาวบ้านควรจัดการเองชาวบ้านควรจัดการเองชาวบ้านควรจัดการเอง

This post was modified 2 ปี ago by guest01
This post was modified 2 ปี ago by admin

ReplyQuote
 guest02
(@guest02)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
19/06/2019 11:10 pm  

ชาวบ้านควรจัดการเอง จังหวัดเป็นผู้สนับสนุน


ReplyQuote
 guest01
(@guest01)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 4
19/06/2019 11:12 pm  

จังหวัดเป็นผู้สนับสนุน


ReplyQuote
 guest03
(@guest03)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
19/06/2019 11:14 pm  

อบต.


ReplyQuote
 guest04
(@guest04)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
19/06/2019 11:18 pm  
Posted by: guest01

จังหวัดเป็นผู้สนับสนุน

เห็นด้วย


ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:36 pm  

อบจ.


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:40 pm  

ชุมชน อบจ. อบต. ส.ส. สว. ภาครัฐและเอกชน


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:42 pm  

หน่วยงาน อบต โดยมีจังหวัด สนับสนุน


ReplyQuote
 นายสุวิทย์ คงช่วย
(@นายสุวิทย์ คงช่วย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 9
23/07/2019 3:42 pm  

อบจ.


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:42 pm  

ชุมชนและจังหวัดควรทำงานร่วมกัน


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:42 pm  

อบต.


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:42 pm  

อบต.และชาวบ้านในพื้นที่


ReplyQuote
 ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์
(@ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:43 pm  

คนในชุมชนควรเป็นหลักในการดูเเล โดยมีหน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นผู้ควบคุมอีกทีการอนุมัติอีกที


ReplyQuote
Page 1 / 1427