ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] A2 : ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว sky walk ท่าดีหมี ??  

Page 1 / 1476
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 5:02 pm  

A2 : ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว sky walk ??

  • การจราจรแออัด
  • การมีนักท่องเที่ยวมากเกินไป
  • สถานที่จอดรถ
  • ห้องน้ำ
  • ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
This topic was modified 2 ปี ago 3 times by admin

ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:44 pm  

การมีนักท่องเที่ยวมากเกินไป ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ


ReplyQuote
 นายสุวิทย์ คงช่วย
(@นายสุวิทย์ คงช่วย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 9
23/07/2019 3:45 pm  

การจราจรแน่นมาก ควรมีคนโบกรถ


ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:45 pm  

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น รถติด สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ำสกปรก ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:45 pm  

ควรจัดการนักท่องเที่ยวให้เข้าชมเป็นรอบๆ เพื่อความเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากรหรือสถานที่


ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:45 pm  

สถานที่จอดรถและห้องน้ำ


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:45 pm  

ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว


ReplyQuote
 นายสุวิทย์ คงช่วย
(@นายสุวิทย์ คงช่วย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 9
23/07/2019 3:46 pm  

การจราจรแน่นมาก ควรมีคนโบกรถ


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 3:47 pm  

ประชาชนร่วมกันสร้าง ให้กันออกแบบ ให้สถานที่ท่องเที่ยว มีอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นในทางเดียวกัน เหมื่อนสวนสนุก ฝ่ายบริหารสนุบสนุน


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:47 pm  

สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 3:47 pm  

การดูแลรักษา การปรับภูมิทัศน์ ความสะอาด

 


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:47 pm  

การจราจรแออัด สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ห้องน้ำไม่เพียงพอ


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:48 pm  

สถานที่จอดรถ และห้องน้ำ 


ReplyQuote
 Nathana Suwannaprom
(@Nathana Suwannaprom)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:49 pm  

1. ต้องหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

2. ห้องน้ำมีความเพียงพอต่อความต้องการ

3. จุดทิ้งขยะมีเยอะๆ เพื่อลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:50 pm  

ควรเพิ่มสถานที่จอดรถและห้องน้ำในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและควรรักษาความสะอาดและควรมีรถสายผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางไปกลับของนักท่องเที่ยว


ReplyQuote
Page 1 / 1476