ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

[Sticky] A3 : sky walk ควรมีกฎระเบียบที่สำคัญอย่างไร  

Page 1 / 1326
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 5:02 pm  

A3 : sky walk ควรมีกฎระเบียบที่สำคัญอย่างไร


ReplyQuote
 Wichai
(@Wichai)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
20/06/2019 3:34 pm  
  • ควรกำหนดประเภทของนักท่องเที่ยว​เช่น​ ห้าม​คนเมา​ คนท้อง​

ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:39 pm  

ควรมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัย และใครที่มีบุตรหลานควรดูแลอย่างใกล้ชิด หรือมีการจำกัดอายุ


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:40 pm  

ให้นักท่องเที่ยวดูแลเรื่องความสะอาดช่วยกัน 


ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:46 pm  

ควรกำหนดกฎระเบียบการเข้าชมและการท่องเที่ยว


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:46 pm  

กฎระเบียบเรื่องการทิ้งขยะให้เป็นที่และการรักษาความสะอาด


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:46 pm  

ควรมีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด


ReplyQuote
 ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์
(@ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:47 pm  

ช่วยกันดูแลความสะอาด ห้ามโยนขยะลงจากsky walk  อย่าส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:47 pm  

เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการพกของมีคม และการแต่งกายให้เหมาะสม ไม่พกเครื่องดื่มแอลกอฮอ


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:48 pm  

เก็บค่าบริการที่เหมาะเพื่อนำมาเป็นค่าบำรุงรักษา และมีการกำหนดจำนวนคนที่ขึ้นเพื่อความปลอดภัย


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:48 pm  

การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงการรักษาความสะอาด


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 3:49 pm  

การดูแลรักษา การปรับภูมิทัศน์ ความสะอาด

 


ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:49 pm  

ห้ามมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ห้ามพกอาวุธเข้ามาทุกชนิด

ทิ้งขยะตามจุดต่างๆ ที่เตรียมให้ไว้อย่างเคร่งครัด


ReplyQuote
 นายสุวิทย์ คงช่วย
(@นายสุวิทย์ คงช่วย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 9
23/07/2019 3:49 pm  

ไม่ควรกระโดดบน sky walk เพราะมันจะเสียว


ReplyQuote
 Nathana Suwannaprom
(@Nathana Suwannaprom)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:52 pm  

ห้ามทิ้งขยะในที่ที่ไม่ใช่จุดที่เตรียมไว้ให้ และ ห้ามเด็ด ดึง หรือทำลายทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ทั้งหมดนี้เพื่อทัศนวิสัยที่ดี


ReplyQuote
Page 1 / 1326