ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] B1 : ควรมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบอย่างไร (จัดที่ขายสินค้าท้องถิ่น บริการรับฝากรถ บริการนำเที่ยว....)  

Page 1 / 1307
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 10:25 pm  

B1 : ควรมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบอย่างไร ??

  • จัดที่ขายสินค้าท้องถิ่น
  • บริการรับฝากรถ
  • บริการนำเที่ยว
  • บริการที่พัก  (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์)
This topic was modified 2 ปี ago 2 times by admin

ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:48 pm  

จัดที่ขายสิ้นค้าท้องถิ่นของที่ระลึก


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:49 pm  

จัดที่ขายสินค้าท้องถิ่น บริการรับฝากรถ และบริการนำเที่ยว


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:50 pm  

ควรมีการจัดการที่ดีและการสร้างข้อตกลงกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:51 pm  

จัดสรรพื้นที่ขายของที่ละลึก และ การนำเที่ยวในสถานที่


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:51 pm  

ควรมีการจัดสันที่ขายของประจำจังหวัดและประจำถิ่น และบริการรับฝากรถไกล้ๆกัน


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:53 pm  

จัดขายของดีเมืองเลยและของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:53 pm  

สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้มีรายได้เสริม มีร้านขายของที่ระลึก


ReplyQuote
 Sadayu Khengsarikorn
(@Sadayu Khengsarikorn)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:54 pm  

ควรมีการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนในการให้ชาวบ้านค้าข้ายสินค้าเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย

This post was modified 2 ปี ago by Sadayu Khengsarikorn

ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:55 pm  

ตั้งจุดขาย/บริการสินค้า เครื่องดื่ม อาหารต่างๆ ไว้เป็นจุด เพื่อให้ชาวบ้านสามารถมาขายของได้

บริการรับฝาก/ดูแลรถ อย่างเป็นระบบ และมีที่จอดเป็นระเบียบ


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:55 pm  

ควรมีการเก็บค่าเช่าที่และขายของฝาก


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 3:56 pm  

จัดที่ขายสินค้าท้องถิ่น บริการรับฝากรถ บริการอาหารเครื่องดืม โรงแรม ทุกด้านที่ชุมชนเข้าไปทำแต่แต่งตั้งผู้ดูแลโดยเฉพาะ


ReplyQuote
 Nathana Suwannaprom
(@Nathana Suwannaprom)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

นำสินค้า OTOP เข้ามาขายเป็นของฝาก ให้โอกาศคนในท้องที่เป็นไกด์นำทางเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน


ReplyQuote
 จตุพล ขยันทำ
(@จตุพล ขยันทำ)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

จัดสถานที่ไห้มีการขายสินค้าท้องถิ่น


ReplyQuote
 อนุชิต คงอิว
(@อนุชิต คงอิว)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

B1 : - จัดการขายสินค้า O-TOP
    - รับฝากรถ
    - บริการรักษาความปลอดภัย
    - ขายอาหารการกิน
    - บ้านพักชั่วคราว


ReplyQuote
Page 1 / 1307