ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด  

Page 1 / 1312
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 10:26 pm  

B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด


ReplyQuote
(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
24/06/2019 5:41 pm  
Posted by: admin

B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

10 B


ReplyQuote
(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
22/07/2019 9:57 am  
Posted by: admin

B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

*** ไม่ต้องเก็บ  😎 😎 

This post was modified 2 ปี ago by admin

ReplyQuote
 guest01
(@guest01)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 4
22/07/2019 10:00 am  
Posted by: admin
Posted by: admin

B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

*** ไม่ต้องเก็บ  😎 😎 

เห็นด้วยไม่ควรเก็บเลย  😍 😍 😍 


ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:49 pm  

20 บาท ถ้าเป็นได้อยากให้เข้าชมฟรี


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:51 pm  

คนทั่วไป 20 บาท และให้นักเรียนนักศึกษาเข้าชมฟรี


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:51 pm  

20 บาท


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 3:52 pm  

ผู้ใหญ่ 100 บาท

เด็ก 20 บาท (สูงไม่ 100 ซม.)


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:53 pm  

เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:53 pm  

ไม่ต้องเก็บหรอก


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:54 pm  

ไม่ต้องเก็บ


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:54 pm  

20 บาท


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:54 pm  

20 บาท


ReplyQuote
 Sadayu Khengsarikorn
(@Sadayu Khengsarikorn)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:54 pm  

ค่าเข้าชม ไม่ควรมีราคาสูงจนเกินไปเพราะใน จ.เลย มีจำนวนนักศึกษามาก ราคาควรอยู่ประมาณ 20-30 บาทต่อคน


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:55 pm  

คนละ20บาท


ReplyQuote
Page 1 / 1312