ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] ชุมชนได้รับผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเที่ยวอย่างไร  

Page 1 / 1342
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
24/06/2019 5:31 pm  

ชุมชนได้รับผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเที่ยวอย่างไร


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:53 pm  

ช่วยให้สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดียิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น


ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:53 pm  

เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้เห็นและรู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถบอกต่อๆกันไปได้ว่า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้น่าไปมากๆ เกิดการสร้างได้ให้ชุมชน


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:55 pm  

ผลประโยชน์ที่ตามมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน


ReplyQuote
 Sadayu Khengsarikorn
(@Sadayu Khengsarikorn)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:55 pm  

สังคมเศรฐกิจในจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงานทางธรรมชาติ ชุมชนมีรายได้ นังท่องเที่ยวได้ความทรงจำกลับไป


ReplyQuote
 อานนท์ พันธ์วงษา
(@อานนท์ พันธ์วงษา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 13
23/07/2019 3:55 pm  

ช่วยให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และมีการชักชวนคนมาเรื่อย


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:56 pm  

เกิดการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและสร้างรายได้ของคนในชุมชนของจังหวัดเลยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

เกิดการเผยแพร่วัฒธรรม และรูปแบบการใช้ชีวิจ สร้างรายได้และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวตามวิถีเลย ตามรูปแบบชาวชนบทที่คนแถวนั้นดำเนินชีวิตกัน


ReplyQuote
 จตุพล ขยันทำ
(@จตุพล ขยันทำ)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

ชุมชนได้มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองเลย


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:58 pm  

นักท่องเที่ยวจะได้รู้จักจังหวัดเลยมากขึ้นเหมือนกลับการสร้างแลนมาร์คในจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 😍 


ReplyQuote
 ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง
(@ภานุพงศ์ โคตรทองหลาง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 3:59 pm  

มีเงินหมุนเวียนในชุมชนและคนในชุมชนมีรายได้จากการขายของฝาก นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 4:00 pm  

เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้เห็นและรู้จักมากยิ่งขึ้น เกิดการสร้างได้ให้ชุมชน


ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:00 pm  

มีการเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวบ้านในระแวกนั้น


ReplyQuote
 อนุชิต คงอิว
(@อนุชิต คงอิว)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:01 pm  

ด้านสังคม
- มีผู้คนเข้ามาอย่างหลากหลาย
- สังคมสนใจที่จะมาเที่ยวจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น
ด้านวัฒนธรรมต่อชุมชน
- ได้เผยแพร่วัฒนธรรมให้กับคนที่มาท่องเที่ยว
- ขายสินค้าประจำชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว
ด้านนักท่องเที่ยว
- ได้สัมพันธ์บรรยากาศในจังหวัดเลย
- มีนักท่องเที่ยวมาในจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้น


ReplyQuote
Page 1 / 1342