ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] D1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวใดสำคัญที่สุด (ขยะ น้ำเสีย.....)  

Page 1 / 1481
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 5:09 pm  

D1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวใดสำคัญที่สุด (ขยะ น้ำเสีย.....)

This topic was modified 2 ปี ago by admin

ReplyQuote
 Sadayu Khengsarikorn
(@Sadayu Khengsarikorn)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:56 pm  

ปัญหาสิ่งเเวดล้อมที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของขยะเพราะนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายที่อาจจะทิ่งขยะไม่เป็นที่จนทำให้เกิดปัญหาขยะเกลื่อนกลาด สกปรก


ReplyQuote
 ณัฏฐนันท์ บุญเขต
(@ณัฏฐนันท์ บุญเขต)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:56 pm  

อาจทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม นักท่องเที่ยวอาจทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่เกิดจากเศษอาหารซึ่งอาจทำให้เกิดมลพิษ


ReplyQuote
 ชนากานต์ พลบูรณ์
(@ชนากานต์ พลบูรณ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:56 pm  

ขยะ และ การรักษาความสะอาด


ReplyQuote
 จตุพล ขยันทำ
(@จตุพล ขยันทำ)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:57 pm  

ปัญหาขยะ


ReplyQuote
 ธนชาติ
(@ธนชาติ)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:58 pm  

ควรจัดการปัญหาขยะเพิ่มจุดบริการทิ้งขยะให้เพียงพอและเป็นที่ 


ReplyQuote
 กฤษณะ ชัยมงคล
(@กฤษณะ ชัยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:58 pm  

ควรมีการประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชุมชนมีการดูแลรักษาความสะอาดช่วยกัน


ReplyQuote
 Danupon Faiboon
(@Danupon Faiboon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 3:58 pm  

การรักษาความสะอาด ไม่ทำลายธรรมชาติ


ReplyQuote
 sukdinon
(@sukdinon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:00 pm  

ปัญหาด้านขยะ


ReplyQuote
 อนุชิต คงอิว
(@อนุชิต คงอิว)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:01 pm  

ขยะ น้ำเน่าน้ำเสีย ในแม่น้ำและชุมชน


ReplyQuote
 วรพงษ์ ชินภาส
(@วรพงษ์ ชินภาส)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:01 pm  

จะเกิดปัญหาขยะ และปัญหามลพิษจากรถเยอะ ตามด้วยปัญหาน้ำเสีย


ReplyQuote
 ปฐวีกานต์ อุทธา
(@ปฐวีกานต์ อุทธา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:02 pm  

ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่


ReplyQuote
 Akarakit
(@Akarakit)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 11
23/07/2019 4:03 pm  

นักท่องเที่ยวที่มาอาจจะทิ่งขยะไม่เป็นที่จนทำให้เกิดปัญหาขยะเกลื่อนกลาด สกปรก ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และไม่น่าเที่ยว


ReplyQuote
 Nopphakon
(@Nopphakon)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:05 pm  

ปัญหาเรื่องของขยะ ควรมีที่ทิ้งขยะ และมีการปรับหากทิ้งขยะไม่เป็นที่


ReplyQuote
 ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์
(@ศุภวิชญ์ ชัยสิทธิ์)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:05 pm  

ปัญหาเรื่องขยะ


ReplyQuote
Page 1 / 1481