ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Share:

[Sticky] D1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวใดสำคัญที่สุด (ขยะ น้ำเสีย.....)  

Page 2 / 1481
  RSS

(@admin)
Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
19/06/2019 5:09 pm  

D1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวใดสำคัญที่สุด (ขยะ น้ำเสีย.....)

This topic was modified 2 ปี ago by admin

ReplyQuote
 สวิส กุลชัย
(@สวิส กุลชัย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 4:07 pm  

ขยะมูลฝอย


ReplyQuote
 Nathana Suwannaprom
(@Nathana Suwannaprom)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:07 pm  

ปัญหาทุกเรื่องที่สืบเนื่องให้เสียทัศนวิสัย เบียดเบียนแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม


ReplyQuote
 เกริกฤทธิ์ โสมาศรี
(@เกริกฤทธิ์ โสมาศรี)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 4:07 pm  

ปัญหาจากขยะ


ReplyQuote
 อานนท์ พันธ์วงษา
(@อานนท์ พันธ์วงษา)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 13
23/07/2019 4:08 pm  

ปัญหาขยะ (เป็นปัญหาหลักเลย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว)


ReplyQuote
 สวิส กุลชัย
(@สวิส กุลชัย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 12
23/07/2019 4:09 pm  

ขยะมูลฝอย


ReplyQuote
 รัตนาภรณ์ ห้าวจันทึก
(@รัตนาภรณ์ ห้าวจันทึก)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:10 pm  

การรักษาความสะอาดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว


ReplyQuote
 trairat phurahong
(@trairat phurahong)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:11 pm  

ขยะ เพราะ มีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมาก อาจทำให้เกิดขยะมากและ อาจสกปรกได้ 


ReplyQuote
 ณัฐพงศ์ แสงเมือง
(@ณัฐพงศ์ แสงเมือง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:12 pm  

ปัญหาด้านขยะควรมาเป็นอันดับแรก


ReplyQuote
 Suphaporn Kuson
(@Suphaporn Kuson)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:13 pm  

ขยะ ต้องมีการรักษาความสะอาดของนักท่องเที่ยว


ReplyQuote
 ศรัณยู ศรีทอง
(@ศรัณยู ศรีทอง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:13 pm  

ขยะ เพราะทุกสถานที่ เมื่อมีนักท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมาก็คือ ขยะ ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว เเละเมื่อไม่มีการดูเเลเรื่องขยะที่ดี ขยะก็อาจจะตกลงไปในน้ำทำให้เกิด เรื่องน้ำเน่าเสียได้ในอนาคต


ReplyQuote
 นายสุวิทย์ คงช่วย
(@นายสุวิทย์ คงช่วย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 9
23/07/2019 4:14 pm  

ขยะ


ReplyQuote
 นิภาพร อินทะสร้อย
(@นิภาพร อินทะสร้อย)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:14 pm  

ปัญหาด้านขยะ


ReplyQuote
 พีระพงษ์ นุชแจ้งบง
(@พีระพงษ์ นุชแจ้งบง)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:16 pm  

ขยะ ที่ทิ้งไม่เป็นระเบียบ


ReplyQuote
 Chutima Chawong
(@Chutima Chawong)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:16 pm  

ปัยหาเรื่องขยะ


ReplyQuote
 ธนาธิป มุ้ยมงคล
(@ธนาธิป มุ้ยมงคล)
Guest
Joined: 2 ปี ago
Posts: 10
23/07/2019 4:17 pm  

ขยะ,น้ำเสีย,มลพิษ


ReplyQuote
Page 2 / 1481